Bản giao hưởng khoa học - Quái vật của vũ trụ

31/08/2013, 14:36 GMT+07:00

John Boswell, một nhạc sĩ từ tiểu bang Washington, khá nổi tiếng trên các trang web vì anh là người sáng lập ra dàn nhạc giao hưởng Symphony of Science.

John Boswell, một nhạc sĩ từ tiểu bang Washington, khá nổi tiếng trên các trang web vì anh là người sáng lập ra dàn nhạc giao hưởng Symphony of Science - bằng cách tái chế và mix lại các bình luận của các nhà khoa học và những người đang thảo luận về bản chất của khoa học, thực tế, và chứng minh các mệnh đề. Đây là những video khoa học không thể hấp dẫn, đáng xem hơn.

Trong đoạn clip nhạc trên là hai điều về các hố đen:

1) Ở trung tâm của mỗi thiên hà lớn là một lỗ đen siêu lớn. Dải Ngân hà của chúng ta có một phẩy bốn triệu lần lớn hơn Mặt Trời.

2) Không chỉ có vậy, có hàng chục triệu hoặc có thể hàng tỷ hố đen nhỏ lang thang thiên hà! Đừng vội sợ hãi mặc dù: Tỷ lệ của một lỗ đen đủ gần đến Trái Đất để làm gây bất kỳ tác hại dù rất nhỏ chỉ có thể là một ngàn lần, một triệu lần trong hiện tại, và chúng ta vẫn chưa tìm được sự xuất hiện nào gần Ngân Hà chúng ta.

CTV - Theo YouTube