Bạn đánh giá mình thành công bao nhiêu điểm?

08/09/2015, 06:00 GMT+07:00

Con người luôn hà khắc với bản thân và tự đánh giá thấp mình. Trong mắt của những người thân yêu, họ tuyệt vời và đáng tự hào hơn thế.

Con người luôn hà khắc với bản thân và tự đánh giá thấp mình. Trong mắt của những người thân yêu, họ tuyệt vời và đáng tự hào hơn thế.