Bạn đang yêu thật sự hay chỉ vì ham muốn?

30/11/2015, 18:00 GMT+07:00

Tình yêu là những cảm giác yêu thương sâu đậm, muốn che chở và hy sinh còn nếu chỉ say đắm vẻ ngoại hình, thì đó chỉ là những ham muốn.

Bạn đang yêu thật sự hay chỉ vì ham muốn?