Bạn đã thua cá cược bao nhiêu trong mùa World Cup?

10/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Bạn cá cược, nhưng không phải chỉ mình bạn gánh chịu hậu quả.

Bạn cá cược, nhưng không phải chỉ mình bạn gánh chịu hậu quả. Đoạn phim sau đây sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn về tệ nạn cá cược.