Bạn đã làm đúng lời khuyên của bác sĩ?

16/03/2014, 20:30 GMT+07:00

Những chế độ ăn uống và hoạt động không theo tiêu chuẩn luôn là nguyên do dẫn đến nhiều vấn đề như béo phì, lão hóa cơ...

Những chế độ ăn uống và hoạt động không theo tiêu chuẩn luôn là nguyên do dẫn đến nhiều vấn đề như béo phì, lão hóa cơ...