Bạn đã gọi cho cha của mình chưa?

15/06/2014, 08:00 GMT+07:00

Nhân dịp ngày lễ của cha (15/6) đã đến, đừng tiếc đi vài phút để nói lời yêu thương tới người cha của mình, bạn nhé!

Nhân dịp ngày lễ của cha (15/6) đã đến, đừng tiếc đi vài phút để nói lời yêu thương tới người cha của mình, bạn nhé!