Bạn đã dùng chén tương cà chua đúng cách chưa?

18/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Bạn đã có bao giờ đau đầu vì các chén tương cà bé tý trong các hàng thức ăn nhanh chưa?

Bạn đã có bao giờ đau đầu vì các chén tương cà bé tý trong các hàng thức ăn nhanh chưa? 

Có một cách rất dễ giúp bạn sử dụng chúng mà không phải ai cũng biết nhé!