Bạn đã biết gì về ngày của Mẹ?

18/05/2015, 17:44 GMT+07:00

Chủ nhật 10/5 này là ngày của mẹ, nhưng bạn đã hiểu gì về nó chưa? Bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?

Chủ nhật 10/5 này là ngày của mẹ, nhưng bạn đã hiểu gì về nó chưa? Bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?


	
	Tại Hoa Kỳ, 2,4 tỷ đô la Mỹ được dùng cho việc mua hoa trong ngày này
Tại Hoa Kỳ, 2,4 tỷ đô la Mỹ được dùng cho việc mua hoa trong ngày này


	
	Còn trang sức thì số tiền còn 'khủng' hơn nữa
Còn trang sức thì số tiền còn "khủng" hơn nữa


	
	Nhưng mẹ đã chăm lo cho ta từ bé, thì như vậy cũng đáng mà!
Nhưng mẹ đã chăm lo cho ta từ bé, thì như vậy cũng đáng mà!