Cách giữ túi nhựa cũ siêu thông minh mà bạn cần biết

19/04/2016, 07:00 GMT+07:00

Từ đây không còn phải vứt đi một cách lãng phí hay nhồi nhét những chiếc túi nhựa này nữa nhé, có một cách khoa học hơn nhiều đấy.

Từ đây không còn phải vứt đi một cách lãng phí hay nhồi nhét những chiếc túi nhựa này nữa nhé, có một cách khoa học hơn nhiều đấy.

Nguồn: Cleverly

Cách giữ túi nhựa cũ siêu thông minh mà bạn cần biết

Cách giữ túi nhựa cũ siêu thông minh mà bạn cần biết

Cách giữ túi nhựa cũ siêu thông minh mà bạn cần biết