Trố mắt xem chim ó múa bụng vô cùng kì lạ

23/12/2015, 15:00 GMT+07:00

Màn "múa bụng" theo nhạc cực dẻo kết hợp với biểu cảm cực đơ" của chú chim ó này chắc chắn sẽ khiến bạn cười không ngớt.

Màn "múa bụng" theo nhạc cực dẻo kết hợp với biểu cảm cực đơ" của chú chim ó này chắc chắn sẽ khiến bạn cười không ngớt.

Trố mắt xem chim ó múa bụng vô cùng kì lạ

Trố mắt xem chim ó múa bụng vô cùng kì lạ

Trố mắt xem chim ó múa bụng vô cùng kì lạ