Bản cover hits 2014 độc đáo nhất mạng xã hội

25/01/2015, 20:00 GMT+07:00

Sử dụng các âm thanh khác nhau từ những vật dụng đời sống xunq quanh, anh chàng Andrew Huang đã sáng tạo ra một bản cover vô cùng độc đáo.

Sử dụng các âm thanh khác nhau từ những vật dụng đời sống xunq quanh, anh chàng Andrew Huang đã sáng tạo ra một bản cover các bài hits 2014 vô cùng độc đáo.