Bạn có từng thử qua cảm giác bay như siêu nhân?

05/06/2014, 12:00 GMT+07:00

Hãy thử cảm nhận cảm giác được bay giữa không trung với cái nhìn thứ nhất từ siêu nhân!

Hãy thử cảm nhận cảm giác được bay giữa không trung với cái nhìn thứ nhất từ siêu nhân! Điều mà chưa ai từng khám phá ra trước đó.