Bạn có tin cá hồi biết "băng qua đường"

23/12/2016, 07:00 GMT+07:00

Cứ mỗi năm một lần, ở phía tây Washington lại nhìn thấy những con cá hồi chum bơi qua con đường ngập nước dọc theo sông Skokomish.

Cứ mỗi năm một lần, ở phía tây Washington lại nhìn thấy những con cá hồi chum bơi qua con đường ngập nước dọc theo sông Skokomish.

Cá hồi chum thường xuất hiện vào mùa mưa cũng là mùa sinh sản của chúng. Khi nước tràn lên các con đường hay đồng ruộng, chúng thường bơi ngược dòng chảy đến các con sông đầu nguồn để đẻ trứng. Thường là vào tháng 11, sau một cuộc hành trình rất dài từ đại dương. Cá hồi chum là loài đặc biệt, khi vừa nở ra khỏi trứng, những con cá hồi con sẽ bơi thẳng ra các cửa sông để ra biển thay vì sống trong nước ngọt từ 3 đến 5 năm cho đến khi trưởng thành như các loài cá hồi khác.

Theo nguồn: nationalgeographic