Bạn có làm được 5 động tác "hại não" này không?

27/08/2015, 09:00 GMT+07:00

Bạn có thể xoay đầu theo một hướng và đồng thời xoay lưỡi theo một hướng khác hay không? Và còn đến 4 động tác "hại não" khác nữa đấy nhé!

Bạn có thể xoay đầu theo một hướng và đồng thời xoay lưỡi theo một hướng khác hay không? Và còn đến 4 động tác "hại não" khác nữa đấy nhé!