Bạn có đủ sức "cầm lái cuộc đời" mình?

03/11/2014, 16:00 GMT+07:00

Đó là ước mơ và là điều mà bất cứ ai mỗi buổi sáng thức dậy đều muốn hướng đến.

Đó là ước mơ và là điều mà bất cứ ai mỗi buổi sáng thức dậy đều muốn hướng đến. Nếu mình không cầm lái cuộc đời mình, thì còn ai nữa?