Bạn có dám thử sức với công việc này không?

16/04/2014, 17:50 GMT+07:00

Làm việc trong điều kiện hỗn loạn suốt 365 ngày/năm và không hề được trả công, tuy nhiên bạn sẽ trải nghiệm một cảm xúc khó quên.

Làm việc trong điều kiện hỗn loạn suốt 365 ngày/năm và không hề được trả công, tuy nhiên bạn sẽ trải nghiệm một cảm xúc khó quên. Liệu bạn có dám làm?