Bạn có dám thử qua trò chơi mạo hiểm này?

01/08/2014, 14:00 GMT+07:00

Không cần tới ván trượt, bạn vẫn có thể lướt như bay trên mặt nước!

Không cần tới ván trượt, bạn vẫn có thể lướt như bay trên mặt nước! 

Vấn đề là bạn có dám thử hay không?