Bạn có chắc mình đã biết nặn mụn đúng cách?

06/01/2016, 21:00 GMT+07:00

Thông thường thì mụn sẽ tự biến mất theo thời gian nhưng nếu bạn muốn nặn thì cũng phải thực hiện đúng cách đấy nhé.

Thông thường thì mụn sẽ tự biến mất theo thời gian nhưng nếu bạn muốn nặn thì cũng phải thực hiện đúng cách đấy nhé.

Bạn có chắc mình đã biết nặn mụn đúng cách?

Bạn có chắc mình đã biết nặn mụn đúng cách?

Bạn có chắc mình đã biết nặn mụn đúng cách?