Bạn có biết về khả năng phi thường này của bạch tuộc?

18/05/2014, 10:30 GMT+07:00

Chú bạch tuộc đã làm tất cả các khán giả phải ngạc nhiên khi tự thoát mình khỏi chiếc bình bị đậy kín.

Chú bạch tuộc đã làm tất cả các khán giả phải ngạc nhiên khi tự thoát mình khỏi chiếc bình bị đậy kín.