Bạn có biết "ông trời" cao tới cỡ nào không?

31/03/2016, 14:00 GMT+07:00

Có bao giờ bạn ngước lên cao và tự hỏi bầu trời trên đầu chúng ta cao bao nhiêu chưa?

Có bao giờ bạn ngước lên cao và tự hỏi bầu trời trên đầu chúng ta cao bao nhiêu chưa? 

Cây cao nhất thế giới đạt chiều cao 115m, trong khi đó ngỗng trời có thể bay cao đến 10.000m!

Nguồn: Bright Side

Bạn có biết

Bạn có biết

Bạn có biết