Lịch sử ra đời của phong tục "lì xì" ít người biết

Với những lời giải thích đáng yêu và chân thực về phong tục lì xì này, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về chuyện "lì xì".

Với những lời giải thích đáng yêu và chân thực về phong tục lì xì này, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về chuyện "lì xì".

Hãy cùng xem nhé!

Theo nguồn: Đu đồ đút

Lịch sử ra đời của phong tục

Lịch sử ra đời của phong tục

Lịch sử ra đời của phong tục

[Tết 2015] Hài hước với clip mách nước cách... xin lì xì

Bạn biết chưa

Lì xì

Trẻ con

Người lớn

Văn hóa

Phong tục