Bạn có biết độ sâu nhất của đáy biển là bao nhiêu không?

20/05/2015, 18:35 GMT+07:00

Những kiến thức thú vị về khu vực chiếm 70% diện tích trái đất chúng ta thông qua từng mốc độ sâu.

Những kiến thức thú vị về khu vực chiếm 70% diện tích trái đất chúng ta thông qua từng mốc độ sâu.


	
	Những người lặn biển giải trí chỉ có thể lặn tối đa 40 mét
Những người lặn biển giải trí chỉ có thể lặn tối đa 40 mét


	
	Núi Everest cũng chưa là gì so với đáy biển
Núi Everest cũng chưa là gì so với đáy biển


	
	Đây là độ sâu của đáy vực Mariana
Đây là độ sâu của đáy vực Mariana