Sự thật về vùng đất thấp nhất thế giới mang tên "Biển Chết"

13/08/2016, 15:42 GMT+07:00

Cho tới nay, Biển Chết vẫn là một vùng địa danh đầy bí ẩn và kỳ diệu đối với nhiều người. Sau đây là những sự thật đầy bất ngờ về nơi này.

Cho tới nay, Biển Chết vẫn là một vùng địa danh đầy bí ẩn và kỳ diệu đối với nhiều người. Sau đây là những sự thật đầy bất ngờ về nơi này.

Sự thật về vùng đất thấp nhất thế giới mang tên

Sự thật về vùng đất thấp nhất thế giới mang tên

Sự thật về vùng đất thấp nhất thế giới mang tên