Trẻ 03/04/2016

“Há hốc mồm” với những sự thật có thể bạn chưa biết.

Thực tế là da của gấu Bắc cực có màu đen và lông của chúng không phải màu trắng mà là màu sáng trong.

X Ðóng