[Bạn Biết Chưa] Thống kê vui về chuyện kết hôn

13/04/2014, 10:00 GMT+07:00

Theo một thống kê cho thấy, con người ngày càng kết hôn trễ hơn trước.

Theo một thống kê cho thấy, con người ngày càng kết hôn trễ hơn trước.

CTV - Buzzfeed