[Bạn Biết Chưa] Những thói quen "chăn gối" kỳ lạ của động vật

29/06/2014, 09:09 GMT+07:00

Cá heo chỉ có thể làm chuyện ấy không quá 10 giây, trong khi hươu cao cổ đôi khi lại có xu hướng đồng tính.