[Bạn Biết Chưa] Những thói quen "chăn gối" kỳ lạ của động vật

29/06/2014, 09:09 GMT+07:00

Cá heo chỉ có thể làm chuyện ấy không quá 10 giây, trong khi hươu cao cổ đôi khi lại có xu hướng đồng tính.

Cá heo chỉ có thể làm chuyện ấy không quá 10 giây, trong khi hươu cao cổ đôi khi lại có xu hướng đồng tính.