[Bạn Biết Chưa?] Những đơn vị đo lường kỳ lạ nhất thế giới

Có những đơn vị đo lường mà chắc hẳn khi bạn nghe tới sẽ chẳng thể hiểu nổi nó có ý nghĩa như thế nào.

Có những đơn vị đo lường mà chắc hẳn khi bạn nghe tới sẽ chẳng thể hiểu nổi nó có ý nghĩa như thế nào và ứng dụng trong cuộc sống ra sao. Nhưng, thật hài hước là chúng có tồn tại!

CTV - Buzzfeed | 29/05/2014