[Bạn biết chưa] Khi sự sống đổ bộ lên đất liền

19/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Theo nghiên cứu, sự sống bắt đầu từ đại dương, và dần dần tiến lên đất liền. Đó là một hành trình lâu dài.

Theo nghiên cứu, sự sống bắt đầu từ đại dương, và dần dần tiến lên đất liền. Đó là một hành trình lâu dài, và kẻ đổ bộ đã dành ưu thế thống trị.