[Bạn Biết Chưa] Đố bạn, bánh pizza đã bao nhiêu tuổi?

09/04/2014, 13:30 GMT+07:00

Chiếc bánh đã có hơn 300 tuổi đời với nhiều câu chuyện thú vị xung quanh.

Chiếc bánh đã có hơn 300 tuổi đời với nhiều câu chuyện thú vị xung quanh.