[Bạn Biết Chưa] Ai nổi tiếng nhất trên mạng xã hội?

08/06/2014, 12:00 GMT+07:00

Taylor Swift có nhiều người "like" hơn Beyonce, trong khi đó huyền thoại âm nhạc The Beatles lại không nổi tiếng bằng series phim Twilight.

Taylor Swift có nhiều người "like" hơn Beyonce, trong khi đó huyền thoại âm nhạc The Beatles lại không nổi tiếng bằng series phim Twilight.