Bái phục tuyệt chiêu quảng bá phim thu hút triệu lượt xem

29/09/2015, 13:47 GMT+07:00

Với cách quảng bá đầy sáng tạo, một hãng phim Hollywood đã thu hút trăm lượt du khách tham gia tương tác cùng với hàng triệu lượt xem.

Với cách quảng bá đầy sáng tạo, một hãng phim Hollywood đã thu hút trăm lượt du khách tham gia tương tác cùng với hàng triệu lượt xem.

Bái phục tuyệt chiêu quảng bá phim thu hút triệu lượt xem

Bái phục tuyệt chiêu quảng bá phim thu hút triệu lượt xem

Bái phục tuyệt chiêu quảng bá phim thu hút triệu lượt xem