Bái phục cô gái "tí hon" chén sạch 148 bát mì

30/09/2015, 02:48 GMT+07:00

Dù thi đấu với hai người đàn ông, nhưng cô gái châu Á nhỏ nhắn đã xơi sạch 148 bát mì khiến đối thủ câm nín.

Dù thi đấu với hai người đàn ông, nhưng cô gái châu Á nhỏ nhắn đã xơi sạch 148 bát mì khiến đối thủ câm nín.

Bái phục cô gái

Bái phục cô gái

Bái phục cô gái

Bái phục cô gái