Bài học về sự chia sẻ khiến bạn phải suy ngẫm

20/05/2015, 17:45 GMT+07:00

Hãy yêu thương và quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn mong đợi.

Hãy yêu thương và quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Đó là thông điệp mà đoạn clip ngắn muốn gửi đến mọi người.


	
	Một vài hình ảnh trong đoạn clip.
Một vài hình ảnh trong đoạn clip.