Baguette

BAGUETTE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khi đồ vật trong cuộc sống được thay thế bởi bánh mì

Khi đồ vật trong cuộc sống được thay thế bởi bánh mì

Độc

Tim Bierbaum và John Milhiser đã thay thể các đồ vật trong cuộc sống bằng... bánh mì que.

Xem thêm