Bagan

BAGAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cuộc đuổi bắt hoàng hôn và binh minh ở Bagan

Cuộc đuổi bắt hoàng hôn và binh minh ở Bagan

Du lịch

Ở Bagan có những đền đài mờ trong khói, các con đường ẩn hiện trong sương và lời kinh vọng xa khi đêm vừa buông xuống.

Huyền bí kinh đô cổ Bagan

Đi

Thành phố cổ Bagan, Myanmar từng là kinh đô của vương quốc Pagan tồn tại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13

Xem thêm