Bác sĩ Tường

BÁC SĨ TƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bác sĩ Tường và đồng phạm đổ tội 'chủ mưu ném xác' cho nhau

Bác sĩ Tường và đồng phạm đổ tội "chủ mưu ném xác" cho nhau

Xã hội

Trong khi lời khai của Tường cho thấy Khánh là kẻ khởi xướng và chủ mưu ném xác chị Huyền, thì lời khai của Khánh lại hoàn toàn ngược lại.

Xem thêm