Các bác sĩ trên thế giới đồng loạt tung ảnh ngủ gục trong ca trực

15/08/2016, 17:01 GMT+07:00

Các bác sĩ trên thế giới đang liên tục chia sẻ hình ảnh với thông điệp "Tôi cũng ngủ gục" của mình lên mạng xã hội. Lí do là vì sao?

Các bác sĩ trên thế giới đang liên tục chia sẻ hình ảnh với thông điệp "Tôi cũng ngủ gục" của mình lên mạng xã hội. Lí do là vì sao?