"Bắc Đẩu" Công Lý được thừa nhận giới tính

09/02/2016, 17:45 GMT+07:00

"Bắc Đẩu" Công Lý công khai tán tỉnh "Thiên Lôi" Bình Minh trong Táo Quân 2016.

"Bắc Đẩu" Công Lý công khai tán tỉnh "Thiên Lôi" Bình Minh trong Táo Quân 2016.

Nguồn video: vtv.vn