"Bắc Đẩu" Công Lý được thừa nhận giới tính

"Bắc Đẩu" Công Lý công khai tán tỉnh "Thiên Lôi" Bình Minh trong Táo Quân 2016.

"Bắc Đẩu" Công Lý công khai tán tỉnh "Thiên Lôi" Bình Minh trong Táo Quân 2016.

Nguồn video: vtv.vn

Táo quân 2016 gây chú ý với vòng quay tham nhũng

Vẻ đẹp chết người của 2 Thiên Lôi trong Táo Quân 2016

công khai tán tỉnh