Bà cụ đẹp nhất thế giới xuất hiện ở Hà Nội

17/03/2016, 07:00 GMT+07:00

Các bạn đã sẵn sàng cùng nhiếp ảnh gia Réhahn - người Pháp đi dạo một vòng hồ Gươm với "cụ bà đẹp nhất thế giới" chưa?

Theo nguồn: vtvgo.vn

Bà cụ đẹp nhất thế giới xuất hiện ở Hà Nội

Bà cụ đẹp nhất thế giới xuất hiện ở Hà Nội

Bà cụ đẹp nhất thế giới xuất hiện ở Hà Nội