Ayam Cemani

AYAM CEMANI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Săm soi giống gà hiếm 52 triệu đồng/con

Săm soi giống gà hiếm 52 triệu đồng/con

Độc

Vì sao giống gà này đắt, vẫn hút dân nhà giàu? Chủ yếu vì màu sắc đặc biệt và độ hiếm của chúng.

Xem thêm