Asian Heartthrobs of 2018

Loạt bài viết về Asian Heartthrobs of 2018 - YAN News - Play Your News

Isaac là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong Top 100 mỹ nam hàng đầu Châu Á

Sau gần 14 triệu phiếu nhận được từ khắp nơi trên thế giới, một trong những mỹ nam xuất hiện gây bất ngờ Top 100 Asia Heartthrobs 2018, chính là Isaac.

Xem thêm