Đến A.R.M.Y cũng phải quỳ với những tài lẻ loi nhoi khó đỡ của các thành viên BTS

26/12/2017, 12:30 GMT+07:00

Jin biết bò ngược như ma nữ, V có diễn xuất lầy lội khó đỡ, cả nhóm lại còn thi nhau giả tiếng động vật...những tài lẻ khó đỡ này khiến fan muốn "đội quần"

Như mọi nhóm nhạc khác, BTS cũng có nhiều thành viên mang tài lẻ đặc biệt. Jin biết bò ngược như ma nữ, V có diễn xuất lầy lội khó đỡ, cả nhóm lại còn biết thi nhau giả tiếng động vật...những tài lẻ khó đỡ này của BTS chỉ khiến fan muốn "đội quần"