Apple Pay

APPLE PAY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Bom nhiệt hạch' iphone X đã lên kệ với Face ID chính là át chủ bài

"Bom nhiệt hạch" iphone X đã lên kệ với Face ID chính là át chủ bài

Công nghệ

Face ID không chỉ là để mở khoá như chúng ta tưởng, đây chính là công nghệ sẽ mở ra vị thế độc tôn cho Apple ở thị trường thanh toán trực tuyến.

Xem thêm