Apple park

APPLE PARK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trụ sở mới của Apple đã hoàn thành và hoành tráng không thể 'đỡ' nổi

Trụ sở mới của Apple đã hoàn thành và hoành tráng không thể "đỡ" nổi

Công nghệ

Trụ sở mới của Apple đang đi vào giai đoạn hoàn thành và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy vì nó quá vĩ đại.

Xem thêm