Ảo tưởng của các cặp tình nhân và sự thật phũ phàng

04/10/2014, 16:00 GMT+07:00

Các cặp tình nhân luôn nghĩ mình thật bình thường giữa đám đông, nhưng mà sự thật không phải vậy đâu nhé!

Các cặp tình nhân luôn nghĩ mình thật bình thường giữa đám đông, nhưng mà sự thật không phải vậy đâu nhé!

Hãy cùng đối chiếu giữa suy nghĩ của các cặp tình nhân, và  mọi người nghĩ là gì nhé! Đảm bảo là ai cũng... đồng tình!