"Ảo tung chảo" với hình vẽ 3D y như thật

02/09/2015, 15:00 GMT+07:00

Bạn có tin được quả trứng đã vỡ này thực sự chỉ là một hình vẽ bằng bút chì hay không? Bạn có muốn biết nó được tạo ra như thế nào không?