Giải trí 08/04/2014

Những cuộc phiêu lưu của cướp biển, bay lên bầu trời bằng khinh khí cầu... của bé hiện lên lung linh với bảng đen và phấn trắng.