Ảnh quá khứ hiếm có của hàng loạt người nổi tiếng trên thế giới

Trang Getty giới thiệu những thước ảnh cũ của nhiều nhân vật nổi tiếng toàn cầu khi còn trẻ như Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon.

Trang Getty giới thiệu những thước ảnh cũ của nhiều nhân vật nổi tiếng toàn cầu khi còn trẻ như Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon...

Những ngôi sao nhí khiến cả thế giới phải ngước nhìn

Choáng với hình ảnh sao ngoại trước và sau khi nổi tiếng

Người nổi tiếng

Sao thế giới

Ảnh quá khứ