Ảnh quá khứ hiếm có của hàng loạt người nổi tiếng trên thế giới

29/11/2016, 19:24 GMT+07:00

Trang Getty giới thiệu những thước ảnh cũ của nhiều nhân vật nổi tiếng toàn cầu khi còn trẻ như Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon.

Trang Getty giới thiệu những thước ảnh cũ của nhiều nhân vật nổi tiếng toàn cầu khi còn trẻ như Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon...