Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy bất ngờ kết hợp cover "Anh không đòi quà"

16/01/2016, 18:53 GMT+07:00

Cùng xem sự kết hợp của Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy, Only C và Lou Hoàng trong "Anh không đòi quà" phiên bản "quẩy tưng bừng".

Cùng xem sự kết hợp của Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy, Only C và Lou Hoàng trong "Anh không đòi quà" phiên bản "quẩy tưng bừng".

Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy bất ngờ kết hợp cover

Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy bất ngờ kết hợp cover

Sơn Tùng, Ngô Kiến Huy bất ngờ kết hợp cover