Ảnh động 10 sự thật ít biết về "cựu hoàng" Nokia

14/12/2014, 20:00 GMT+07:00

Nokia khởi nguồn là một công ty sản xuất giấy. Sau đó, họ từng sản xuất cả những thiết bị không liên quan gì đến công nghệ như lốp xe, mặt nạ phòng độc...